Новий Розділ. ДНЗ «Голубок»
Сторінка вчителя - логопеда

Учитель - логопед,

Гаркаво - шепелявий люд до тебе лине:

"Допоможи навчитись правильної мови!"-

Він промовляє оченятами сумними.

Учитель - логопед приходить в будні,

Несе добро і радість щохвилини,

Дає надію й віру у майбутнє,

Долає труднощі і слабкості дитини.

 

 

Напрямки роботи вчителя-логопеда

 

Головним завданням діяльності вчителя-логопеда є планування і здійснення навчально-корекційної роботи з вихованцями, які мають недоліки мовленнєвого розвитку.

Зміст корекційно-розвиваючої роботи вчителя-логопеда  

                                                      

·         виробляє і вправляє рухи артикуляційних органів;

·         готовить артикуляційний уклад до постановки звуків;

·         визначає послідовність постановки звуків від характеру мовленнєвих порушень;

·         працює над розвитком правильного мовного дихання дітей;

·         відбиває артикуляційний уклад певного звука, використовуючи відпрацьовані раніше рухи органів мовлення;

·         ставить звук (різними прийомами та методами);

·         закріплює поставлений звук у складах;

·         автоматизує поставлені звуки у словах, фразах, реченнях, словосполученнях, зв'язній мові;

·         проводить диференціацію звуків;

·         відпрацьовує граматичні форми.

Форми роботи 

 

1.     Фронтальні логопедичні заняття.

2.     Підгрупові логопедичні заняття.

3.   Індивідуальні логопедичні заняття.

 

 

 

Принципи роботи:

 

·         комфортні умови , за яких кожна дитина відчує свою успішність, інтелектуальну спроможність;

·         самостійність мотивації навчально-корекційної діяльності дитиною-логопатом.

У процесі взаємодії вчителя-логопеда з родиною створюється атмосфера партнерських відносин, спільності інтересів, професійної та емоційної підтримки в тривалій роботі усунення важких порушень мовлення у дітей. Правильно організована сучасна система взаємодії вчителя-логопеда з батьками, дозволить їм стати більш усвідомлено і дієво брати участь у процесі збереження і зміцнення здоров'я дітей, прилучення їх до здорового способу життя, корекції мовлення та їх вихованні

 

Форми взаємодії з батьками

 

1.     Батьківські збори. Проводяться у вересні, січні, травні. На зборах вчитель-логопед знайомить батьків з нормативними документами, програмами, з досягненнями дітей та труднощами у корекційному процесі.

2.     Індивідуальні консультації вчителя-логопеда. В ході яких батькам надаються індивідуальні поради щодо поліпшення мови або розвитку пізнавальних (психічних) процесів дитини.

3.     Оформлення тематичних папок "Батькам майбутніх першокласників. Поради логопеда" в інформаційному осередку логопедичного кабінету та груп старшого дошкільного віку які складаються з різноманітних професійних консультацій, порад, рекомендацій з матеріалів для практичного використання вдома та під час занять з дітьми.

4.     Анкетування батьків дозволяє уточнити стан їх зацікавленості у розвитку дитини, визначити їх потреби, з'ясувати чи задоволені вони корекційним процесом.

5.     "Домашні логопедичні зошити", які складені для індивідуальної роботи з дітьми. Вони допомагають батькам закріпити набуті дитиною мовні навички та вміння. А логопеду здійснити аналіз розвитку кожної дитини і налагодити тісний взаємозв'язок між учасниками корекційного процесу.