Новий Розділ. ДНЗ «Голубок»
Правила прийому

Новороздільський дошкільний навчальний заклад «Голубок» комбінованого типу функціонує відповідно до ПОЛОЖЕННЯ про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. N 305, та змін до Положення, затверджених у Постанові Кабміну України від 16 листопада 2011 р. N 120.

Прийом   дітей   до   дошкільного   навчального    закладу здійснюється  керівником  протягом  календарного  року на підставі заяви батьків або  осіб,  які їх замінюють,  медичної довідки про стан   здоров'я   дитини з  висновком  лікаря,  що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад,   довідки   дільничного   лікаря   про епідеміологічне оточення, ксерокопії свідоцтва про народження. 
     Для прийому дітей до Новороздільських дошкільних навчальних закладів додатково  подається  направлення місцевого органу самоврядування, відповідно до загальноміської черги на влаштування дітей у ДНЗ.
     Під час прийому дитини до дошкільного навчального закладу, керівник   зобов'язаний   ознайомити   батьків  або  осіб,  що  їх замінюють, із статутом дошкільного закладу, іншими документами, що регламентують його діяльність.
     Групи  у дошкільному навчальному закладі комплектуються за віковими ознаками та висновками ПМПК (для груп компенсуючого типу)
     Комплектування групи  за  віком  передбачає перебування в ній дітей однакового віку.
     Групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних  норм  і правил утримання дітей у дошкільних навчальних закладах з урахуванням побажань батьків або  осіб,  які їх замінюють. Кількість місць у групі раннього віку (від 2-ох до 3-ох років) становить 15 дітей, у дошкільній групі (від 3-ох до 6-ти років) – 20 дітей.
     Засновник (власник)  може  встановлювати меншу від нормативів наповнюваність груп дітьми у дошкільному навчальному закладі.
     Переведення  дітей  з  однієї  вікової  групи  до  іншої, формування  новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень).
    За дитиною зберігається місце в  дошкільному  навчальному закладі державної та комунальної форм власності у разі її хвороби, карантину,  санаторного лікування,  на час відпустки  батьків  або осіб, які  їх  замінюють,  а  також  у  літній  оздоровчий  період (75 днів).
     Відрахування дитини  з  дошкільного  навчального  закладу державної та комунальної форми власності може здійснюватись:
-         за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;
-         на підставі  медичного висновку про стан здоров'я дитини,  що виключає  можливість  її  подальшого  перебування  у   дошкільному навчальному закладі даного типу;
-         у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.
     Адміністрація дошкільного  навчального  закладу   зобов'язана письмово  повідомити  батьків  або  осіб,  які  їх замінюють,  про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.
     Забороняється безпідставне відрахування дитини з  дошкільного навчального закладу.